PDA

Voir la version complète : Aït Mengullet Lounis ; Walaɣ


katiaret
29/04/2017, 20h31
BhvAzFOqspg?t=2m17s

Walaɣ

Walaɣ iɛedda yiwen
La yettru weḫd-s
Nniɣ-as ḫku-d ik-yuɣen
yesla-yi-d yeḫbes
aɣbel mi ara t-yeḫku bnadem
ad yers uqerru-s
iɣeblan mi ara ferqen
taɛekkemt ad tifsus
akka I d lehlak n ddunit
anwa akka ur nuḍen
lɛebd ur tezgil twaɣit
d win I yetɣaden

yenna-d ad k-yeṣṣer Rebbi
aqla-k di leɣlaḍ
assa-agi ayen yeḍran yid-i
mačči akken id-twalaḍ
ṭbib yefka-yi cehrayen
iwakken ad mmteɣ
ddreɣ ussan rẓagen
leɛqel-iw yeffeɣ
yenna-yi-d ṭbib assa-agi
ur ttmettateɣ
lferḫ-iw yuɣal d imeṭṭi
imi ay idireɣ

walaɣ iɛedda yiwen
yettaḍsa weḫd-s
nniɣ-as Rebbi ad k-iɛiwen
yesla-yi-d yeḫbes
d acu I la k-yesseḍsayen akka
mli-yi-d ad ḍseɣ
ula d nekk ḫwağeɣ taḍsa
ɣef wul-iw ad kkseɣ
axir win yettaḍsan win yettrun
akka id-qqaren
axir lewrud mi ara fsun
wala ad qqaren

yenna-d aḫbuh ay acrik
lemmer ad ak-id ḫkuɣ
uggadeɣ ad yezzi leɛqel-iw
axir ad ttuɣ
lhemm d wukud id-ttnaɣeɣ
yewweḍ ɣer lḫed-is
yegra-yi-d kan ad ḍseɣ
ugadeɣ axiṛ is
muqel kan amek iyi-tga ddunit
la ttaḍsaɣ fell-i
qqaren-as taḍsa deg twaɣit
ad k-yenju Rebbi

walaɣ iɛedda yiwen
yesnuzun tirga
la yessawal wa yaɣen
nniɣ-as aqli da
zenz-iyi-d tirga n tegmatt
ɣur-I dayen ulac
ad nessefreḫ tayematt
ad argun warrac
tekfa ɣur-I target-agi
zenz-iyi-d kra
ɛyiɣ fell-as d anadi
ur ttufiɣ ara

zdat-I iferec-d kra id-yewwi
ihuz tuyat-is
yettɛawad-iyi-d tamuɣli
yekres anyir-is
yenna-d mazal-ik teṭṭseḍ
tagmat, target-is
ur tettnuz ur tt-tettafeḍ
iɛedda lweqt-is
asmi akken itt-id-ttawiɣ
ugin a tt-aɣen
tura d ccwal id-wwiɣ
fell-as ttnaɣen

walaɣ tɛedda tayri
tettnadi afennan
tenna-d wa yessefrun fell-i
anwa I yestufan
ata tufiḍ win im-ilaqen
berka kem anadi
aqli seg wid I kem yesnen
ma tesliḍ yis-i
isem-im d nekk I t-yessawḍen
s itran n yigenni
yal itri ad as-yeslen
ar ɣur-m ad d-yeɣli

tezzi-d ɣur-I texẓr-iyi-d
s yir tamuɣli
tessusem tuɣal tenna-yi-d
ad k-yehdu Rebbi
tenna-d ɣer ccib n leɛmer-ik
tettnadiḍ fell-i
ruḫ xir-ak lhu-d d lhemm-ik
ttuɣ-k ttu-i
ɣef yilemẓi ucbiḫ n ṣṣut
ttnadiɣ fell-as
win akken ibeɛden ɣef lmut
ɣef selbent tullas

Aït Mengullet Lounis ; Walaɣ 2014

katiaret
29/04/2017, 20h44
1opuh3tvSOs?t=1m40s

Cookies