Annonce

Réduire
Aucune annonce.

'GHRIBE, GHRIBE'

Réduire
X
 
 • Filtre
 • Heure
 • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

 • 'GHRIBE, GHRIBE'  '…Yè sék'nè fi w'es èjnèn
  Om'ka'mèk fi jerbè èl be'ïïè
  …§§§§§§§§§§§§§§§.§§§§§§§§§§§§§§§§
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  ………§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§…………..

  Refrain
  .§§§§§§§§§§§§§§§…§§§§§§§§§§§§…§§§§§§§§§§§§§§§§§§§. §§§§§§§§§§§§
  'Yè sék'nè fi w'est èjnèn
  Om'ka'mèk fi jerbè èl be'ïïè
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè


  Solo
  'Yè Ghribè yè mé'mou ââ'ouni
  Hôbèk sékèn fi mak'nouni….

  Refrain
  'Yè Ghribè yè me'mou ââi'ouni
  Hobèk sékèn fi magrouni….


  Solo
  'Yè Ghribè yè mé'mou ââi'ouni
  Hobèk sékèn fi maknououououni…

  .
  Solo

  Ki jortek brat tém'houni ou choft él farha biââ'ïïouni
  Ki jortek brat tém' houni ou choft él farha bââ'ïïni
  Ou choft ek farha bââ'iouni

  Refrain

  'Yè sék'nè fi w'est l'èjnèn
  om'ka'mèk fi jerbè èl be'ïïè
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè


  Solo
  Zouh'rou él ghribè yè sédnè
  Ou houtou lâ'dimè ki'l yââddah…

  Refrain
  Zouh'rou él ghribè yè sédnè
  Ou houtou la'dimè ki'l yââddah…

  Solo
  Zouh'rou él 'ghribè yè séd'nè
  Ou houtou la'dimè ki'l ââ'ddah…

  Refrain

  Zouh'rou él ghribè yè sédnè
  Ou houtou la'dimè ki'l yââddah

  Solo
  Oun challa lè yèk'talèk ââ'dè
  Oun challa lè yèk'talèk ââ'dè
  Fi jèrbè n'tlémou jom'ïïè
  Fi jèrbè n'tlémou jom'ïïè

  Refrain
  'Yè sék'nè fi w'est èjnèn
  Om'ka'mèk fi jerbè èl be'ïïè
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè

  Solo
  Jét'èk él mrïï'ada wèl mé'moun
  Metha'ïïeer mè chef él noum

  Refrain
  Jétèk él mr'ïïada wèl mé'moun
  Mét'hayer mè chef él noum

  Solo
  Jétèk él mr'ïïada wèl mé'moun
  Methayer mè chef él noum

  Refrain
  Jétèk él mr'ïïada wèl mé'moun
  Methayer mè chef el noum

  solo
  Alla m'kâ'mèk tlé'mou él youm
  Dé'wine yè lilè el bé'ïïèe
  Alla m'kamèk tlé'mou él youm
  Dé'winè yè lilè él bè'ïïèe
  Dé'winè yè lilè él bè'ïïèe

  Refrain
  'Yè Ghribè yè me'mou ââi'ouni
  Hobèk sékèn fi magrouni….
  Fi zortèk brat en'houmi
  Ou chéft el farha b'ïï'nè'ïïè
  Ou ché'ft éll farha bïï'nè'ïïè
  Ou chéft el farha bïï'nè'ïïè

  Déwinè yè lélla b'dwèk
  Sébhanou raby i lâa'tak

  Refrain
  Déwinè yè lélla b'dwèk
  Sébhanou raby i lâa'tak

  Solo
  Déwinè yè lélla b'dwèk
  Sébhanou raby i lâa'tak

  Refrain
  Déwinè yè lélla b'dwèk
  Séb'hanou raby i lâa'tak


  Solo
  Oulidetèk él kol ah'bèb
  Aâmlou lou'jouèk èl fouk chewèe
  Oulidetèk él kol ahbèb
  Aâmlou loujouèk èl fouk chewèe
  Aâmlou loujouèk èl fouk chewèe

  Refrain
  'Yè sék'nè fi w'est èjnèn
  Om'ka'mèk fi jerbè èl be'ïïè
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïï


  Solo
  El youm khér'jèt él m'nara ou ïï'amlèt dourah w'oust èl hara
  El youm khér'jèt él m'nara ou ïï'amlèt dourah w'oust èl hara

  Refrain
  El youm kékhr'jèt él m'nara ou ïï'amlèt dourah fèl w'oust èl hara
  El youm khérh'jèt él m'narra ou ïï'amlèt dourah fèl w'oust èl hara

  Solo
  El youm kékhr'jèt él m'nara ou ïï'amlèt dourah fèl w'oust èl hara
  El youm khérh'jèt él m'narra ou ïï'amlèt dourah fèl w'oust èl hara
  Téd'wi ou tèlma ki èl ballar ou ziar'tèk mè ich'ch che'wèïïè
  Téd'wi ou tèlma ki èl ballar ou ziar'tèk mè ich'che che'wèïïè
  Ou ziarték mè ich che'wèïïè

  Refrain
  'Yè sék'nè fi w'est l'èjnèn
  Om'ka'mèk fi jerbè èl be'ïïè
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Eh'nè jit en zouhr m'kâmèk
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè

  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè

  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
  Yè ghribè mè tkhè'li bi'ïïè
Chargement...
X